Det foregår et utstrakt ulovlig fiske i Storelva.

Mange av oss gleder oss over at det etter mange år endelig ser ut til å være vekst i bestandene av både sjørøye og laks. Omfattende og årvisse undersøkelser siden 2010 viser at det blir mer laks og sjørøye.
 

Det foregår et utstrakt ulovlig fiske i Storelva. Vi har dokumentasjonen

 
Dessverre er det skår i gleden. Et planmessig og utstrakt rovfiske holder på nytt å knekke bestanden i Storelva.

Les mer på Kongsfjordelva.no