1 comment for “Informasjon om snart ugyldige sedler

  1. 4. april 2018 at 12:08

    Ettersom jeg har skjønt er dette godkjente betalingsmidler helt til 30 mai 2018 , og vi som butikker og alle som driver med kontantomsetning er pliktige til å ta i mot disse sedlene til den datoen .
    Noen annen informasjon har ikke vi fått ?

Comments are closed.