Blåbruket rensket for krykkje

Fredag ettermiddag i 17 tiden ble det rigget til for å spyle ned tilholdsstedene for bygdas krykkjer, vinduskarmene på blåbruket i sentrum av Berlevåg, av Berlevåg brannvesen. Problemet bare, er at fuglene som har tilhold her er av en kritisk truet fugleart, og dette skjer midt i hekkesesongen deres.Biotopegründer og «birder» forundret
Det er veldig synd å høre at krykkjene og deres reir inne i Berlevåg havn nå er fjernet ved å bruke brannslange fra brannbilen. Det er jo lovbrudd på høyt nivå å ødelegge hekkeplasser for en kritisk truet fugleart i hekkesesongen. Dette er lite gjennomtenkt og veldig synd at det blir håndtert slik. Hekkesesongen for krykkjene er godt igang. Fuglene etablerer seg, finner partnere og finpusser på reirene sine. Hvordan avgjørelsen om å spyle vekk en hel koloni med krykkjer ble tatt vites ikke, men dette rett og slett håreisende.

Alle bilder og ill. Tormod Amundsen, Biotope

Jeg forstår at flere kan oppleve støy fra krykkjene som irriterende, men dette er ikke en god måte å håndtere dette på. At dette skjer samtidig som gode initiativer er på gang i Berlevåg er mildt sagt overraskende.

Vi i Biotope syntes det var et fantastisk initiativ fra Berlevåg kommune som inviterte oss til å tegne et “krykkjehotell” (kunstige hekkeplasser) som en del av en plan for å erstatte hekkeplassene som på sikt skal fjernes når Blåbruket rives.

Dette ville vært et nyskapende initiativ og en strålende eksempel på hvordan man i en kommune kan opptre hensynsfullt ovenfor en kritisk truet fugleart. Det beste er at det ikke bare ville vært en hensynsfull måte å håndtere krykkjene på, men prosjektet ville i seg selv gitt Berlevåg mye god oppmerksomhet gjennom å lage verdens første arkitektegnede krykkjehotell, med tilhørende live webkameraer og mye mer. Det er godt kjent at for de fleste at Varanger er blant verdens fremste fugledestinasjoner. Regionen tiltrekker seg store mengder fuglekikkere og naturentusiaster. Det som nå har skjedd i Berlevåg er dessverre så langt unna god reklame for regionen man kan tenke seg.

Krykkjene trekker inn til havner for å søke fred fra andre rovfugler. Krykkjene er en liten måkeart som i liten grad søker inn til havner for matrester fra fiskerinæringen. De søker trygge hekkeplasser.

Til sammenligning har vi også i Vardø et par hundre hekkende krykkjepar. Det er ingen i Vardø som ville funnet på å spyle vekk krykkjene med brannbilen. Tvert imot. Pomormuseet i Vardø med sine ca 30 krykkjepar er faktisk blant de mest fotograferte motivene i byen.

Turistene elsker krykkjene og folk i byen vet godt at fuglene i Vardø og Varanger har skapt ny vekst og næringsutvikling i regionen. Krykkjene er en del av livet i havna og byen. Under den årlige fuglefestivalen Gullfest i Vardø lager skoleungene krykkjekasser som er blitt hengt opp inne i Vardø havn. Nå jobber vi med å få på plass webkameraer til disse kameraene og det hele er en del av en fantastisk entusiasme for fuglelivet i byen.

Med god tilrettelegging kan man til og med sørge for at krykkjene samler seg der man ønsker det. Måten dette er håndtert i Berlevåg er rett og slett å skyte seg selv i foten.

Krykkjene er på rødlisten, og en truet fugleart. Selv om det ikke alltid ser slik ut i Berlevåg.

Ordknapp
Ordfører Rolf Laupstad var ordknapp på henvendelsen fra Berlevaagnytt, og henviste i første omgang til brannsjefen for spørsmål, men skulle sette seg inn i saken.

Øvelse
Brannsjef Kari C.J. Kalvik i Berlevåg kommune sier at det i utgangspunktet var en øvelse for brannfolkene og at de da samtidig kunne prøve å spyle litt av de gamle redene og måseskit bort fra blåbruket.

Problemet er bare at det ikke er så enkelt. Flere bygg i Berlevåg har vært ille plaget med redebygging, måkeskrik og utskiting av husvegger og tak, men Berlevaagnytt er kjent med at da det ble gjort en henvendelse opp mot fylkesmannen i fjor, for å få tillatelse til å fjerne «noen reder» fra Berlefisk og Sparbutikken, ble det rødt lys og et klart nei i denne perioden.

Brukt som øvelseobjekt

Fakta om krykkje

Krykkje (Rissa tridactyla) er den mest tallrike måkearten i verden. Arten finnes over hele det nordlige Atlanterhavet, og norske fugler er gjenfunnet fra Marokko til Newfoundland. Krykkja er utbredt over hele Arktis, og hekker i den boreale og arktiske sonen over det meste av den nordlige halvkule.

I Norge hekker krykkja i kolonier fra Rogaland til Varangerfjorden i Finnmark. De største koloniene finner vi helt nord i landet. Hekkingen begynner i mai, men fuglene ankommer hekkeplassene allerede så tidlig som mars.

Krykkja holder seg utelukkende til havs utenfor hekketiden. Krykkjene kan ikke dykke, og er derfor avhengige av å plukke maten fra havoverflaten. De har derfor et mindre rom å hente føden i enn dykkende sjøfuglarter, og forventes å reagere tidligere og sterkere enn dykkende artene på endringer i næringstilgangen. Krykkja lever av små marine dyr og fisk.

Arten er klassifisert som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015.

Noen aktuelle lenker

5 comments for “Blåbruket rensket for krykkje

 1. Brit Helle Aarskog
  14. april 2018 at 18:20

  Har dere mistet vett og forstand?
  Krykkje er en del av miljøet og spyle ned i starten på hekkesesongen er en forferdelig handling.

 2. Kjetil Johannessen
  14. april 2018 at 19:49

  Fra norsk rødliste: Arten er oppført som sterkt truet med 50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel. Dette var ILLE!

 3. Elling Knudsen
  14. april 2018 at 20:36

  Den kommunale naturpøbelen fikk gjort hærverket sitt. Finnes det ikke skam i slike provinskommuner?
  ,

 4. Unni Fjellum Jansson
  14. april 2018 at 21:41

  Hva er det med dere? Mista siste rest av forstand, siden dere kan rasere reirplasser på denne måten av en rødlista fugleart som er i ferd med å dø ut. Skulle skamme dere, rett og slett flau over å være norsk. Først skal rovdyra renskes vekk, og nå fuglene.

 5. 15. april 2018 at 07:05

  Jeg er helt enig med alt som er skrevet her. Men hva vil leserne tenke når dere skriver at krykkja er sterkt truet, men også at det er den mest tallrike måkeart i verden?

Comments are closed.