Historien om Mårøy

Styret i Gamle Mårøys venner er interessert i historier som er knyttet til båten.

Det er sikkert mange som har et minne fra den tiden. Oppfordrer folk i Berlevåg å plukke frem fra minne gode historier.

Ta kontakt med mannskapet under åpen båt på tirsdag, så skal vi sørge for at det blir skrevet ned.