Ryddeaksjonen 2018

RYDDEAKSJONEN 2018 – UKE 22 OG 23

Innsamling av avfall fra årets ryddeaksjon vil bli utført på de ordinære R-tømmerutene som kjøres i uke 22 og 23.

Avfallet vi tar imot skal være av en slik karakter at vi betrakter det som herreløst avfall som dukker opp når snøen tiner. Hageavfall omfattes ikke av ryddeaksjonen, men kan leveres gratis på miljøstasjonene i uke 22 og 23. Avfallet settes i gjennomsiktige sekker ved siden av beholderen.

Større gjenstander og garasjeopprydding hører ikke med under denne kategorien, men kan leveres på våre miljøstasjoner og er betalingstjeneste, eller at Avfallskortet benyttes.

Følgende fraksjoner er gratis å levere for husholdninger på våre miljøstasjoner:

Elektriske artikler, hvitevarer, metall, glass, papp, papir, emballasjeplast og farlig avfall.

1 comment for “Ryddeaksjonen 2018

  1. 25. mai 2018 at 06:57

    Burde kanskje stått hvem som er ‘opphavsmannen’ til denne meldingen – trolig ØFAS. For å skille denne fra andre opprop til ryddeaksjoner som forhåpentligvis kommer.

Comments are closed.