Legene rådet Tor-Egil til å slutte å jobbe etter en ulykke. 

Tor-Egil Johansen ble livsvarig skadet i en ulykke og sto i flere år utenfor arbeidslivet. Med maskinførerbevis og en sjanse hos en lokal arbeidsgiver greide han å komme seg tilbake.

Source: Legene rådet Tor-Egil til å slutte å jobbe etter en ulykke. Nå knuser han stein med en 50 tonns hjullaster. | FriFagbevegelse.no