Brakkerigg hentes hjem

5 år og nærmere 5 mnd skulle det gå før brakkeriggen på lagmansnesset nå blir fjernet, etter at arbeidet disse opprinnelig ble satt opp for, var over for flere år siden

Finnmark entreprenør demonterer

Det er Finnmark Entreprenør som hadde jobben med utbedring av moloen på vestersia, og hadde behov for boplass.

Trekkvogna står klar

I ettertid har det tidligere anleggsområdet blitt et irritasjonsmoment for naboer og befolkning i Berlevåg, og etter flere runder kan altså frustrasjonen gå over til glede at deler av lagmansnesset igjen ryddes.

Det lastes opp

Anfrid Hojem som har vært nærmeste nabo til riggen, har i media tatt opp brakkeriggens plassering langt utover normalt tillatt tid, spesielt siden denne ikke lengre ble brukt som opprinnelig oppsatt.

Mai 2013 (foto: Anfrid Hojem)