Vil fylle sjarken med hydrogen 

El-sjarken er her for lengst. Nå er også hydrogensjarken og på vei inn. Berlevåg er utpekt som pilotkommune for produksjon av denne gassen til bruk i fiskeindustrien.

Kilde: Vil fylle sjarken med hydrogen – Kyst og Fjord