Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt

Nesten så langt nord du kan komme på Fastlands-Norge, vil EU prøve ut hvordan vindkraft kan brukes smartere til å produsere og lagre hydrogen.

Hvordan klarte den lille kommunen å sikre Finnmark et EU-prosjekt til 50 millioner kroner?

Kilde: Berlevåg blir sentrum for stort EU-prosjekt – Norges forskningsråd