Fikk ikke medhold i Gulgosaken

FEFO fortsatt eier og forvalter av området i Gulgofjorden, der 4 grunneiere gikk til sak for å få bruksretten

Klikk på bildet for nyheter

1 comment for “Fikk ikke medhold i Gulgosaken

  1. Dieter Salathe
    15. oktober 2018 at 09:46

    Dette kommer overhode ikke overraskende. FEFO har jo forvaltet loven – som etter intensjonen skulle tilbakeføre forvaltningen av eiendoms- og bruksrettigheter i Finnmark til LOKALE eierorganisasjoner – mer rigid enn Statskog trolig ville ha gjort. Ganske paradoksalt at Finnmark selv ikke greier å håndheve denne regionale selvforvaltningsautonomien bedre enn som så.

Comments are closed.