Informasjon fra Berlevåg Menighet

Denne uken får vi besøk av fungerende prost Egil Lønmo, som vil være aktiv i helga som kommer. Programmet blir da som følgende:

– Fredag 14. desember kl. 1000 er det skolegudstjeneste i Berlevåg kirke og barnehagen besøker oss kl. 1200.

– Lørdag 15. desember kl. 1700 skal han ha en liten gudstjeneste på helsesenteret.

– Søndag 16. desember kl. 1100 er det gudstjeneste i Kongsfjord kapell, hvor Solveig Gravem Angelskår er organist.

Hilsen

Berlevåg menighet