Øfas informerer

Våre abonnenter har vært flink i å ta i bruk kildesortering og vi ser en reduksjon i restavfallet på opp mot 40%.

Som en følge av dette legger ØFAS om kjøreruter og hentefrekvenser fra 2019 hvor vi skal hente plast/papir/kartong/papp oftere. Det er viktig at abonnentene sjekker tømmekalenderen for å se endringene på sin rute. Avfallet vil bli hentet etter følgende metodikk:

•Matavfall hver 2. uke

•Papir/papp/kartong hver 4.uke

•Plast hver 4.uke

•Restavfallet hver 3. uke

Tømmekalenderen er sendt ut og finnes også på vår hjemmeside www.ofas.no og Facebook. De som har reservert seg mot reklame mottar kalenderen i uke 1.

På grunn av omleggingen vil noen abonnenter få lengre hentefrekvens i starten av året. Om noen får kapasitetsproblemer er det mulig å levere vederlagsfritt ved våre mottak.