Kjøper to anlegg i Finnmark – Kyst og Fjord

Polar Seafood selger sin hvitfiskvirksomhet i Kjøllefjord og Berlevåg.

Brødrene Karlsen AS, Gunnar Klo AS og Coast AS har gått sammen om å kjøpe Polar Seafoods anlegg i Finnmark.

Daglig leder i Husøy-selskapet Brødrene Karlsen AS, Rita Karlsen sier til Kyst og Fjord at motivasjonen for oppkjøpet er at de tre selskapene har jobbet godt sammen over tid, og fant det naturlig å gjøre et slikt fremstøt sammen for å styrke hvitfisksatsingen.

Kilde: Kjøper to anlegg i Finnmark – Kyst og Fjord