Fritak for eiendomsskatt i Berlevåg kommune i 2019 – Berlevåg kommune

Kommunestyret i Berlevåg kommune har besluttet at det for skatteåret 2019 skal gis fritak for eiendomsskatt på følgende eiendommer:

Les mere på Berlevåg Kommunes nettsider

Kilde: Fritak for eiendomsskatt i Berlevåg kommune i 2019 – Berlevåg kommune