Elvemunningen til Storelva i ny planprosess

Berlevåg kommune er i gang med planprosess som omfatter elvemunning og deltaområde i Storelva.

Berlevåg kommune har i henhold til plan- og bygningsloven vedtatt å starte opp arbeidet med å lage en kommunedelplan for Revnes. Formålet er å sette av tilstrekkelige arealer til nærings- og industriutbygging.

Kilde: Elvemunningen til Storelva i ny planprosess | Norske lakseelver