Ferdig med kaibyggingen

Da er siste byggetrinn for våre nye kaier ferdig. Vi har totalt bygd 375 meter med kaifront fordelt på 3 byggetrinn.

Siste strekket med kai (foto:Arnt Eirik)

Tekst: Bjørn Tore Sjåstad, havnesjef

Kystverket har deltatt med 50 % finansiering gjennom post 60 middler på byggetrinn 1 og 2 mens Berlevåg Havn/Berlevåg Kommune har finansiert byggetrinn 3. Totalt er det investert ca 60 mill for de 3 byggetrinn.

På vestreside har vi nå totalt 277 meter sammenhengende kai med minste dybde på 7,2 meter. Det gjenstår fremdeles litt arbeid med landstrøm og belysning. Øksnes Entreprenør AS i Myre har utført arbeidet på en glimrende måte.

Kaifront monteres (foto:Bjørn Tore Sjåstad)

Det er revet mange gamle kaier samtidig som nye er bygget og hele tiden har det vært viktig for alle parter at fiskebåter kunne levere fisk og fiskebruka kunne ta imot fangster også i anleggsperioden. Dette har blitt løst på en utmerket måte med en positiv innstilling fra alle parter.

Mellom Reka og Fjærtoftbruket (foto:Arnt Eirik)

Det gleder oss også at Øksnes Entreprenør AS i forbindelse med signering av overtagelses protokoll offentligjorde at de vil støtte Berlevåg Fotball sitt lag som skal delta i årets Norway Cup med 30.000,00 kroner + noe utstyr som de skulle komme tilbake med.

Kjempebra av Øksnes Entreprenør.

Vi takker.