Åpent til Gulgo

Scooterløype 1 – Berlevåg flyplass – Gulgofjord er åpen for ferdsel. Det må kjøres etter varder.