Samefolkets dag markert på museet

Onsdag den 6. februar ble det flagget og markert samefolkets Dag Berlevåg, og på Berlevåg Havnemuseum hadde de stelt i stand litt informasjon til 1-4. klasse på Berlevåg skole.

Elevene fulgte med i historietimen

Dagen innholdt film, historie, fargelære, buttonslaging, quiz og til slutt bidos!

Jeanette har akkurat fått laget sitt samiske flagg på button
Berlevåg kommune flagger på dagen