Skal produsere billig karbonfri hydrogen fra vindkraft i Finnmark

– Den billigste måten å produsere hydrogen på vil være ved bruk av strøm som ikke får plass på nettet.

Varanger Kraft forteller at de nå oppretter et eget dedikert hydrogenselskap, og at de skal utnytte den fornybare kraften fra Raggovidda vindpark til å produsere karbonfri hydrogen til konkurransedyktige priser.

Turbin på Raggovidda vindpark

Raggovidda vindpark ligger i Finnmark, og det er begrenset hvor mye av strømmen man får eksportert sydover som følge av manglende kapasitet i strømnettet.

Kilde: Skal produsere billig karbonfri hydrogen fra vindkraft i Finnmark som ikke kan sendes sydover på grunn av dårlig kapasitet i strømnettet – enerWE