Lakseplasser i Finnmark

Det finnes  en ”skog” av lakseplasser i Finnmark. Fra den værharde kyststripen til de dypeste fjorder har FeFo (Finnmarkseiendommen) et ønske om aktivt sjølaksefiske. Det skjer i villaksåret 2019.

Ta en titt på kartet over, det er utlyste sjølakseplasser i Finnmark i 2019. Tett i tett ligger dem, og mange i fjordsystemet like utenfor lakseelvene i fylket. Det er altså et utbredt ønske om økt garnfiske og beskatning på villaksen ute i sjøen.

Kilde: Lakseplasser i Finnmark | Norske lakseelver