I full gang med tiltak

På blåbruket er i dag Berlevåg Havn i gang med tiltakene for å forhindre årets krykkjeinvasjon

Ingen krykkje hit i år må være målet 👍

Det skal monteres blekk på alle vinduene på bruket for å forhindre at fuglene kan lage nytt bopel der de i fjor holdt til.

Rørgaten som vises på bildet over, var i fjor fullt ut bosatt, og vi regner med at dette også er et problemområde som blir tatt hånd om.

I fjor ble det foretatt en telling av krykkjene i Berlevåg og det ble funnet ut at over 330 par hekket her.

Slike blekk monteres nå på alle vinduer

Andre steder i Berlevåg har det også vært behov for tiltak, og blant annet gjorde møbelbutikken tiltak allerede i høst for å være klar til årets sesong.

Fuglehotellet er foreløpig ikke kommet på plass og berlevaagnytt vet heller ikke om plasseringen av dette er gått gjennom kommunestyret der det stoppet opp sist.

Oddbjørn og Geir fra Berlevåg Havn i full gang

Håpet er at dette ikke blir et daglig syn sentralt i Berlevåg i år

3 comments for “I full gang med tiltak

  1. Dette vil jeg kalle for ‘just in time’, når vi har observert ankomst av de første krykkje-flokkene for noen dager siden. Men dette er tross alt en mye bedre plan enn i fjor der kommunen nå i år er tidlig ute med å handle. Og så forventer jeg at kommunen er like rask i fortsettelsen med å bygge fuglehotell etter de forslagene som har kommet inn i fjor høst og så snart man har blitt herre over Fjærtoftbruket.

  2. Nei, dessverre!!! Men i lys av den vennlige invitasjonen om godt samarbeid som Berlevåg kommune har invitert Nymo til skulle man jo tro at det skulle være mulig å bli enig om en prøveplassering av et lite, mobilt fuglehotell på Trønderneset bortom Fjærtoft.

Comments are closed.