Pressemelding

Best Management AS ved Svein Erik Nymo har betalt ut kravet Berlevåg kommune hadde til Arctic Fiskeriservice AS vedrørende tvangssalget på Fjærtoftbruket gnr. 11 bnr. 4 i Berlevåg. 

Med dette har Berlevåg kommune ingen utestående krav mot Arctic Fiskeriservice AS. Tilskuddet og egenkapitallånet på hhv. kr. 1 000 000,- og kr. 950 000,- pluss renter og avdrag, totalt kr. 2 381 041,-, er med dette tilbakebetalt i sin helhet til Berlevåg kommune. 

Grunnlaget for den planlagte tvangsauksjonen 14. februar 2019 er med dette falt bort og auksjonen avlyses. Vi forventer et godt samarbeid med Best Management AS for utvikling av Fjærtoftbruket. 


Rolf Laupstad                                                    Jørgen Holten Jørgensen

Ordfører                                                             Rådmann

iFi+: Ny eier har punget ut nesten 2.4 millioner

2 comments for “Pressemelding

  1. Ingen har orket å kommentere dette fram til nå – i hvert fall ikke her. Men jeg regner med at det ene eller andre har blitt sagt på fb.
    Man kan i hvert fall spent se fram til en fortsettelse ….. i en eller annen form. 🙂

Comments are closed.