Ønsker du bidra til årets kitearrangement?

VAKE – Varanger Arctic Kite Enduro nærmer seg og starten vil i år gå fra Berlevåg tirsdag 2. april. I forkant av dette vil Kite Berlevåg planlegge for et program som vil markedsføre Berlevåg på en fin måte. Det vil bli foredrag og aktiviteter på mandag 1. april som vil passe for ulike aldersgrupper. Et mer detaljert program kommer snart.

Vakestartskuddet går

Kite Berlevåg trenger din hjelp!
Mandag 1. april trenger vi hjelp til alt fra baking av kaker, frokost og servering. I tillegg til at vi også 2. april trenger hjelp til å stelle frokost for utøverne før konkurransestart.

Gi beskjed ti Emma Gunnarsson eller Oddrunn Solli eller Lisa Grødum om du ønsker å hjelpe til!

Hilsen KITE! Berlevåg