Folkemøte

Kommunedelplan for Revnes: Invitasjon til åpent møte på Stortua, Berlevåg skole

I januar sendte Berlevåg kommune ut varsel om oppstart av planarbeid for næringsområde på Revnes. Samtidig ble det sendt ut forslag til planprogram for planarbeidet.

Revnes, med dampskipskaia i forkant

Høringsfristen for selve planprogrammet nærmer seg nå, og kommunen ønsker i den forbindelse å informere mer om hva som skal skje videre. Vi ønsker også å få synspunkter og forslag eller innspill til det som skal skje videre.

Vi inviterer derfor til åpent møte på Stortua i Berlevåg skole onsdag 27. februar kl. 17:00. Vi vil gå gjennom følgende temaer:

Hvor er vi i planprosessen?

Hva ønsker kommunen å oppnå med denne planen?Eksempler på ny aktivitet

Vi må beskrive konsekvensene for områdetUtredningsprogrammet

Hva vil skje videre?
Hvordan kan jeg påvirke det som skjer i planprosessen? Spørsmål og innspill
Vel møtt!