På “hvalsafari” lørdagen

Som vi skrev i går, fant Geir Westberg og familien, en strandet knølhval i Sandfjorden. Så, i dag tok vi turen ut for å se litt nærmere på hvalen som lå ved Sandfjordklubben.

Her er noen bilder bare:

Knølhvalen ruver litt i fjæra. Knølhval er en bardehvalart i familien finnhvaler. Hodet og kantene av forlemmene er besatt med iøynefallende, vortelignende utvekster eller «knøler», som arten har fått navnet sitt etter. Den kan bli 16–17 meter lang og 30–40 tonn tung.
ca. 100 meter sør for Sandfjordklubben ligger den
Knølhvalen har 12-36 strupefurer.
På tur med Sigur og Aleksander for å se på hvalen
Store sveive på disse
Hvalrur, arter av rur i krepsdyrklassen rankefotinger. Det finnes flere arter og mange lever fastsittende på hodet til hvalene. De fleste artene ser ut til å bare forekomme på én hvalart. Hvalkopp, Coronula diadema, blir nesten 10 cm bred og ser ut som en tekopp opp ned på hvalens hud. (kilde: Store Norske Leksikon)
Fuglene har hakket bra på den, og er straks gjennom spekklaget
Ut fra denne er det vist mulig å indentifisere individet, om det har vært registrert før.
Hvalen har begynt å gasse litt kunne det se ut som
Karakteristisk er også de lange forlemmene (sveivene), som er omtrent en tredjedel av den totale kroppslengden.
Sandfjorden, vel 13 km fra Berlevåg