Årsmøte i Høyre

Holder årsmøte 12. Mars kl.18.00 på kommunestyresalen.

Vanlige årsmøtesaker.

Skal høyre stille liste i år?

Innkomne saker må være styret i hende senest 6. Mars.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.