Hydrogenkonferanse til Finnmark

21. mars arrangeres konferansen «Hydrogen i vinden» på fylkeshuset i Vadsø

Hydrogenproduksjon i Finnmark er nybrottsarbeid. På konferansen den 21. mars i Vadsø vil arbeidet framover bli diskutert, samt hvilke muligheter som finnes for Finnmark når det gjelder hydrogenproduksjon. I den forbindelse har ordfører Rolf Laupstad i Berlevåg, administrerende direktør Terje Skansen i Varanger Kraft og fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark gått sammen om å skrive en kronikk om temaet.

Turbin på Raggovidda vindpark

Kilde: Hydrogenkonferanse til Finnmark – Finnmark fylkeskommune