Bekymret over få lister til valget

Rådmannen i Berlevåg er bekymret over at det ser ut til å bli veldig få partier som stiller liste til kommunevalget i september. Han frykter det i ytterste konsekvens kan føre til sammenslåing.

Rådmann i Berlevåg, Jørgen Holten Jørgensen så helst flere lister ved neste valg

Rådmann Jørgen Holten Jørgensen i Berlevåg kommune sier at det per i dag kan se ut som at kun Arbeiderpartiet vil stille liste. Det har i tillegg vært snakk om at kanskje Høyre og det nylig oppstartede lokallaget til Senterpartiet også vil prøve, noe Jørgensen mener er viktig å få til.

– Nå er det viktig for meg å poengtere at jeg ikke legger meg opp i hvilke partier som stiller til valg, men at det er flere å velge mellom, sier Jørgensen. I et demokrati må vi ha flere å velge blant. Et lokaldemokrati kan ikke fungere med bare ett parti. Og om sentrale myndigheter får inntrykk av at lokaldemokratiet vårt ikke fungerer, så er veien kort til sammenslåing med andre kommuner.  

«Sammenslåingsspøkelse»

– Dette er selvfølgelig satt veldig på spissen, men det kan være påskuddet departementet trenger for å igjen kunne lufte tanken om både frivillig og eventuelt tvungen kommunesammenslåing, noe som vil være dumt for et sted som har opplevd så mye utvikling de siste årene, sier Jørgensen. Han mener også at dette vil gjøre det vanskelig for Berlevåg som uavhengig kommune, å møte de utfordringer som finnes i dag når det gjelder industriutvikling, nye arbeidsplasser og befolkningsutvikling. Dette er ting som i seg selv er krevende, om ikke et «sammenslåingsspøkelse» skal ligge der i tillegg, mener Jørgensen.

Etterlyser sterkere engasjement

Han mener at det bør bli et sterkere engasjement i befolkningen, og her vil det å hive seg med i lokalpolitikken være et viktig initiativ.

– Jeg vet jo at det finnes mange engasjerte og dyktige mennesker på plassen, som har sterke meninger. Hvis noen av disse gikk inn i politikken, uansett parti, ville være med på å sikre et bredere politisk grunnlag og et sterkerelokaldemokrati, sier Jørgensen. Som legger til at han også savner en plattform hvor folk kan vise sitt engasjement for det som skjer på stedet.

– Jeg vet jo at det diskuteres en god del på Facebook og kanskje ville det være et godt medium, men det er jo ikke alle som er der. Vi skulle hatt en plass hvor alle kunne være med, men samtidig noen som holdt de mest «ivrige» litt i ørene, slik at det ikke tar helt av, sier Jørgensen.

Mye skjer fremover

– Det er mye å engasjere seg for i tida som kommer. Vi skal gjennom hele 2019 jobbe med kommuneplanen, altså kommunens viktigste utviklingsdokument.

 • Hvor ønsker vi fremtidige boliger?
 • Hvilke næringsveier bør Berlevåg-samfunnet satse på? 
 • Ønsker vi arbeidsplasser i Kongsfjord?
 • Hvordan kan vi sikre at unge finner veien tilbake til Berlevåg etter endt utdanning? 
 • Evner vi å skape et interessant nok liv her ute? 
 • Synes vi Trønderneset skal forbli som et friluftsområde eller vil vi heller ha hotell eller boliger der ute?

Dette er viktige spørsmål som bør engasjere flere. 

Nylig ble rapporten Gode grep i Finnmark om kommunestrukturen i Finnmark offentliggjort. Her kom det fram at finnmarkskommunene er i krise: dårlig saksbehandling, språkmisforståelser og habilitetsutfordringer var med på å sette rettssikkerheten til borgerne i fare, hevdet rapporten. Jeg synes ikke det står så dårlig til i Berlevåg, men vi er en liten kommune der alle kjenner alle, og der det kan være fristende å ta snarveier. Er vi flinke nok i Berlevåg? Yter kommunen gode nok tjenester til sine innbyggere? Hvis nei – hva kan gjøres bedre? Dette er spørsmål mange innbyggere bør være opptatte av. 

Direkte overføring

På spørsmålet om det å eventuelt starte med direkte overføring av møtene i kommunestyret og formannskapet kan være med på å få opp engasjementet blant innbyggerne, er Jørgensen litt mer usikker, men han tror det ikke vil bli veldig severdig hvis det kun er et parti og alt er avgjort på gruppemøtet i forkant.  

2 comments for “Bekymret over få lister til valget

 1. Rådmannens bekymring for at det til kommnde kommunevalg blir det muligens kun en politisk liste,det er farlig for demokratiet.
  Har derfor tidligere og nå nyss etterspurt andre lister.
  Dette med å overføre kommunestyrene tror jeg ikke har noe for seg,vil ikke fremme noen politisk interesse..SÅ lenge det er et parti med så solid flertall som nå,-så er sakene avgjordt i forkant av kommunestyrene.Disse møtene tar i snitt 20-40 minutter uten noen diskusjoner,kun en kjapp igjennomgang av sakene.Tror derfor at de som event. ønsket en slik overføring ,ville bli skuffet,sletts ikke politisk interessert.

 2. Vi får jo krysse fingrene for at (minst) ett parti til greier å stille liste, slik at det ikke blir som du skisserer lengre ned i innlegget ditt, at sakene er avgjort i forkant at kommunestyremøtene slik det virker være nå om det du skriver er riktig.

  Det kan da neppe være bra for demokratiet, og skjønner da jo godt rådmannens bekymringer.

  At strømming av kommunestyremøter ikke vil ha noe for seg, vil det være forskjellige meninger om. At min mening er annerledes enn din er heller ingen hemmelighet, all den tid vi har forsøkt å få til strømming fra kommunestyremøtene i Berlevåg.

  Samtidig kan jeg til dels skjønne at enkelte vegrer seg for slike strømmede møter, av flere årsaker.
  * ikke alle liker å utlevere seg at de ikke har satt seg inn i saker, og mulig vil slikt komme frem ovenfor flere.
  – Har selv sittet på møter, bak benken å overhørt representanter som akkurat har stemt, som 5 sekund etterpå har lurt på hva de egentlig stemte over akkurat da.. Skremmende.

  * slettes ikke alle synes noe om å “være på tv”
  – Her trur jeg at dette som alt ainna småpinlige ting vil være en vanesak, og når man fokuserer på sak, og ikke at et kamera strømmer møtet, så glemmer man for frykten for at noen ser deg på nett.

  At flere andre kommuner har positive erfaringer med strømming fra møtene, også nære, sammenlignbare kommuner av oss, skjønner jeg at ikke betyr noe for de som bestemmer her. (ref. de mange forsøk på å få til strømming fra møtene) Flere av disse (skriftlige) endog ikke verdt å besvares, eller listet på offisielle postlister, uviss av hvilken årsak de er silt vekk.

  Jeg trur at det vil være av interesse for flere, om møtene blir gjort tilgjengelig via strømming og et innholdskartotek i etterkant. Om det vil fremme interessen for det politiske vet vi ikke nu.. men åpenheten rundt hva som skjer i kommunen vil i allefall få seg et løft, spesielt i lys av benevnelsen av kommunen blant enkelte på folkemunne.

  Jeg er iallfall personlig veldig imponert over én av nabokommunene våre, Tana, der det politiske ved ordføreren SELV løftet opp saken om livestrømming fra møtene, og fikk dette gjennomført. Og de har (bare?) positivt å si om tilbudet de har til befolkningen, så langt jeg vet.

  Men, alt dette rundt strømming fra møtene, får vi nok ikke vite, så lenge de som styrer, styrer godt unna muligheten til å finne ut av det.

  2019 er jo også året der mye skal skje i Berlevåg.. igjen, så hva ville være bedre enn å innvie de som av forskjellige årsaker ikke har anledning til å delta på møtene når de avholdes, få et innblikk i hva som skjer, og vise åpenheten Berlevåg kommune vil nyte godt av (igjen, noe jeg trur)

Comments are closed.