Frykter kun ett parti stiller til valget (+)

Manglende lokalpolitisk engasjement er en trussel mot Berlevågs eksistens som egen kommune. Det mener både rådmann og ordfører.

Berlevåg står i fare for at kun Ap vil stille liste til lokalvalget i år. Både rådmann og ordfører mener dette er tegn på manglende engasjement hos innbyggerne, og at det er svært negativt for lokaldemokratiet. De ber folk kaste seg ut i politikken.

– Like ille at det at dette kan oppfattes som et klart signal til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at «vi i Berlevåg ikke bryr oss om kommunen vår. Gjør med oss hva enn dere vil!», sier rådmann Jørgen Holten Jørgensen.

Kilde: iFinnmark(+) – Frykter kun ett parti stiller til valget