Starter rekrutteringen av dialysepersonell

Finnmarkssykehuset og Berlevåg kommune går i gang med rekrutteringen av personell til et desentralisert dialysetilbud i Berlevåg.

Dialysepasienter trenger ofte behandling tre ganger i uka. For mange betyr det stor reisebelastning, som går utover livskvaliteten. Det har derfor vært et uttalt mål å etablere desentraliserte dialyseenheter i Finnmark, og i november 2018 inngikk Berlevåg kommune og Finnmarkssykehuset en intensjonsavtale om opprettelse av et slikt tilbud i Berlevåg.

Kilde: Starter rekrutteringen av dialysepersonell – Finnmarkssykehuset