Invitasjon til møte 19. mars kl 18 på kommunestyresalen

Hvordan blir Berlevåg en attraktiv kommune å drive næring i?

Berlevåg kommune og  Kraftforum Berlevåg AS inviterer næringslivet med på en diskusjon om hvordan Berlevåg kan være en attraktiv kommune å drive næring i, i fremtiden. Temaer som vi ønsker å ta opp er bl.a.:

–          Omdømme

–          Arealer for utvikling av næringsliv

–          Fasiliteter/infrastruktur for utvikling av næringslivet

–          Identitet/kultur/samarbeid

I møtet vil vi først orientere om planprosessen, og hva den skal ende opp i. Deretter håper vi å utfordre de næringsdrivende på de temaene som er listet opp. Resultatet håper vi skal bli et viktig bidrag til fortellingen om Attraktive Berlevåg i 2030.

Med Hilsen

Kraftforum Berlevåg AS

Næringsforening