Kommuneplanens samfunnsdel

Berlevåg kommune er i stadig utvikling, og mye spennende venter oss. Mange har nok fått med seg at vi har startet arbeidet med en ny kommuneplan.

Denne skal vise retningen for hvordan Berlevåg og Kongsfjord skal utvikles de neste årene. Arbeidet med planen er omfattende, og vi ønsker at kommunens innbyggere involveres mest mulig. Interessegrupper, lag og foreninger vil inviteres til særskilte møter, og vi vil også holde åpne folkemøter der terskelen for å komme med meninger skal være lav. Vi håper flest mulig vil engasjere seg – dette handler om fremtiden til oss alle!

Endelig planprogram er nå vedtatt i kommunestyret og kan lastes ned her: https://www.berlevag.kommune.no/planer.43299.no.html