Gudstjeneste i Berlevåg Kirke

Nå på søndag 24. mars er det gudstjeneste i Berlevåg kirke kl. 11.00. Den ledes av vikarprest Paul Skuland og den musikalske ledelsen er ved Solveig Gravem Angelskår.

Det er nattverd og offer denne gangen går til menighetens egen virksomhet. Husk at du kan støtte dette eller andre formål i menigheten gjennom Vipps, ved å bruke vårt vippsnummer 106259

Etter gudstjenesten er over blir det årsmøte i Berlevåg menighet (menighetsmøte) og deretter avslutter vi med kirkekaffe.

Velkommen skal du være 🙂

Hilsen
Berlevåg menighet