Viderefører 420 kV østover i Finnmark

Statnett viderefører 420 kV kraftledning fra Skaidi og østover. Raskere elektrifisering og økt kraftforbruk i flere bransjer, og ny fornybar produksjon ligger som begrunnelse for beslutningen.

Kilde: Viderefører 420 kV østover i Finnmark | Statnett