Lofotinger forsyner Berle Fisk

Berle Fisk AS i Berlevåg holder full fart på drifta takket være svært så lojale lofotinger.

Det går for fullt på mottaket til Berle Fisk AS. Det takket være at bedriften har sikret seg solid råstofftilgang. Fiskerne har kommet tilbake til Berlevåg år etter år, og har trofast holdt seg til en bedrift. Det er den nye daglige lederen for mottaket Stian Olsen meget godt fornøyd med. Selv begynte han i bedriften tilbake i 2008 ute på kaia.

Kilde: Lofotinger forsyner Berle Fisk – Kyst og Fjord