Blar opp en million til ryddesjau

Se her alle lag og foreninger!

Nå kan dere få inntil 50.000 i støtte til å rydde i fjæra. Norges Råfisklag blar nemlig opp én million kroner i støtte til lag og foreninger som arrangerer ryddeaksjoner i fjæra.

Kilde: Blar opp en million til ryddesjau – Kyst og Fjord