Buss av veien 

Litt før kl 12 i dag blåste en buss med russiske fiskere ut av veien på Båtsfjordfjellet. Båtsfjord Røde Kors hjelpekorps kom først til ulykkesstedet. 

(Foto:Båtsfjord Røde Kors)

Kilde: – Radio Nord Norge