Endring på gudstjenestelisten

En liten endring i planen for gudstjenestene i påska:

Utendørsgudstjenesten som etter planen skulle være i forbindelse med isfiskekonkurransen på Kobbekrokvannet påskeaften, er dessverre avlyst siden det ikke ble konkurranse der pga. overvann.

Dermed blir programmet for gudstjenestene slik: Langfredag kl. 11.00 i Berlevåg kirke 1. Påskedag kl. 11.00 på Berlevåg helsesenter 1. Påskedag kl. 14.00 i Berlevåg kirke

Hilsen
Berlevåg menighet