Bjørunn utnevnt til æresmedlem

Sino Nordic forening avholdt nylig årsmøte der Bjørunn Jensen ble utnevnt til æresmedlem i foreninga. På samme møte ble Knut Erik Jensen valgt som nytt styremedlem.

 

Bjørun mottar æresmedlemprisen (Foto: Steven Gao)

I begrunnelsen for hvorfor Bjørunn ble valgt som æresmedlem skriver styret: «Det må nevnes Bjørunn Jensens store hjelpsomhet og hjertelighet i forbindelse Sino Nordics aktiviteter og overfor våre kinesisk besøkende og andre – helt siden 2011. Hun er engasjert og inviterer ofte til måltider, huser besøkende, lar oss få bruke møteplass, og er en sosialt samlende person som i stor grad er med på å øke det sosiale aspektet rundt Sino Nordics virksomhet. Hun er rett og slett enestående i sitt engasjement rundt alt det Sino Nordic prøver å få til i Berlevåg!»

Knut Erik Jensen ble valgt inn i styret som nytt styremedlem. Han har lenge samarbeidet med Sino Nordic og Steven Gao, og vil være foreningas rådgiver innen filmaktiviteter.

Ellers består styret av: Svein-Harald Robertsen (styreleder), Ingfrid Norum, David-Mirko Jenis, Inger Nikolaisen og Morten Gåsvand