Nakensnegledykkere i Berlevåg

Arbeidernes dag ble ikke holdt hellig da Team #Sneglebuss fra NTNU i Trondheim besøkte Berlevåg nylig – hensynet til forskningen gikk foran.

Ved campen

Tekst og foto: Christian Skauge

Prosjektleder Torkild Bakken fra NTNU Vitenskapsmuseet kom sammen med seks medhjelpere for å dykke i Berlevåg, og denne gangen var det ikke vrak eller kongekrabbe som stod i fokus. Bakken jobber med et prosjekt for å kartlegge artsmangfoldet av nakensnegler langs Norskekysten.

Ute i felten, klar for dykking etter nakensnegler

Men hva er så en nakensnegle? Det er det kanskje ikke alle som vet.

Nakensnegler er små marine snegler som ikke har skall på ryggen, og i stedet har utviklet forskjellige former for avansert kjemisk forsvar mot rovdyr. Disse små og fargerike sneglene kalles ofte for «havets sommerfugler» og nå vil forskerne vite mer om utbredelsen i Finnmark.

Coryphella Verrucosa på et tareblad

Team #Sneglebuss er på en 14 dagers ekspedisjon som startet i Kirkenes og Bugøysund i slutten av april, før turen gikk til Berlevåg. Etter dette skal forskerne videre til Lakselv, Honningsvåg, Alta og Tromsø.

Ingen nakensnegler å finne på denne, men vi måtte ned å ta en titt på den døde knølhvalen i Sandfjorden likevel

Med på laget er de to russiske forskerne Alexander Martynov og Tatiana Korshunova, som har jobbet med nakensnegler på universitetet i Moskva i en årrekke. På denne turen har de ansvar for innsamling av nakensnegler i fjæra, mens Torkild Bakken dykker sammen med undervannsfotografen Erling Svensen – kjent fra boka «Dyreliv i Havet – og redaktøren i bladet Dykking, Christian Skauge. 

Under oppholdet i Berlevåg bodde Team #Sneglebuss på pensjonatet, hvor spisekroken ble gjort om til feltlaboratorium om kvelden. Her kunne forskerne studere det innsamlede materialet under stereoluper, katalogisere og fiksere funnene. Nakensneglene som ble samlet inn i Berlevåg får dermed «evig liv» på sprit i den zoologiske samlingen til NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Alexander Matynov studerer og fotograferer dagens funn

Ishavets Dykkerklubb bistod forskerne med fylling av luft fra klubbens kompressor, samt gode tips til hvor det kunne være bra å dykke.

Ta teamet forlot Berlevåg hadde de allerede funnet 20 forskjellige arter. I Norge finnes det totalt rundt 115 arter, men mange av dem har en mer sørlig utbredelse. På russisk side av grensen er det dokumentert ca. 35 arter, og forskerne regner med å finne rundt 25 arter i løpet av ekspedisjonen.

Prosjektets videre fremdrift kan følges i sosiale medier på #sneglebuss.

LES MER: https://www.artsdatabanken.no/Pages/260971