Misvisende reklame skaper reaksjoner

Man må slettes ikke vente 34 minutter på ambulanse slik som Røde Kors gir utrykk for i ny reklame

Stemmer slettes ikke, sier lokale ambulansepersonellet, som føler at annonsen setter dem i et dårlig lys

Røde Kors kjører for tiden en reklame på facebook der det fremkommer at man i Berlevåg må belage seg på å vente 34 minutter før hjelpen kommer. Dette er sterkt misvisende, og er langt fra korrekt flg tall Berlevaagnytt er blitt gjort kjent med.

Røde Kors sier selv i kommentarfeltet at de tallene som brukes i denne kampanjen har de fått fra Norsk Pasientregister (NPR), Helsedirektoratet, i april 2019. Tallene viser responstiden for ulike kommuner i 2018. 

Problemet med disse tallene er at de blander inn responstiden for alle oppdrag, inkl. planlagte oppdrag som kan være bestilt fram i tid. Noe som i klartekst betyr at pasienten i praksis har blitt hentet og gitt livreddende førstehjelp allerede etter 5-10 minutter i snitt i Berlevåg, men kanskje må vente på bestilt ambulansefly som kommer hit etter 1 time.

Dan Svendsen og Daniel Sivertsen i Berlevåg kjenner seg slettes ikke igjen i annonsekampanjen som Røde Kors for tiden kjører på sosiale medier

Reklamen som går, reklamerer med budskapet om «du kan vente i 34 minutter ved en hjertestans» i Berlevåg, noe som kan skape redsel og frustrasjon hos befolkningen. Samtidig som at Røde Kors reklamerer for førstehjelpskurs etc. basert på feilinformasjon. 

I svar fra Røde Kors sier det også «Det viktigste er ikke om det tar 7, 17 eller 34 minutter til ambulansen kommer»… !!!

«I Berlevåg bemannes bilen på natten på 5 minutter og tettstedet er 3km langt. Berlevåg har ikke 34 minutter responstid på akutte oppdrag, som hjertestans er», skriver enhetsleder Joar Nilsen, som tilsvar til Røde Kors sin reklame på Facebook.

I 2018 gikk det i snitt 8,5 minutt i Berlevåg fra DU ringte AMK til ambulansen parkerte utfor døren din.

Berlevåg er ikke eneste plassen som reagerer på tidene det opereres med i reklamen, og flere rundt om i landet har engasjert seg for å gi en mere riktig beskrivelse av responstiden ved en akutt hendelse. Her er noen utdrag fra facebook:

-Hadde dere undersøkt fakta med drivaren av ambulansetjenesten som sitter på nøyaktig analyse av responstid, så hadde dere fått opplyst at responstiden på akutt tur frå varsling ambulanse til ambulansen var framme med pasient varierer frå 10 til 16 minutter. Ikke 67 minutter slik dere presenterer. 

-Må sjekke fakta før dere legger ut videoer, i xxx er det ikke 54 min.

-Viktig budskap. Men underlige tall for responstid på hjertestans.

-Stemme ikke i det hele tatt etter mine erfaringer , går absolutt ikke mange min fra man har ringt til ambulansen e der, kan nok føles som lange min. 

Berlevagnytts egen Arnt Eirik Hansen, har også bidratt i diskusjonen med egenopplevd erfaring med ambulansetjenesten i Berlevåg, da han i ca 2004 hadde et uhell på crossbanen i Berlevåg. En feilberegnet inngang til et hopp førte til at han gikk over styret ved landing og landet på skulder/nakke. Heldigvis var det to personer til stede med gode kunnskaper om førstehjelp, som gjorde alt riktig og i følge disse tok det mindre enn 5 minutter fra uhellet skjedde, til at ambulansen var på stedet. 

Hovedbudskapet er uansett greit. Ring 113 og få satt i gang med hjerte-lungeredning så snart det lar seg gjøre.