Forslag til årets kulturpris

Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2019

Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.

Arkivbilde

Prisen kan tildeles ildsjeler, kunstnere, kulturarbeidere, lag og foreninger. Prisen kan kun utdeles en gang til samme person/forening. Prismottaker må virke eller være bosatt i Berlevåg.

Prisen deles ut under ”Sommer i Berlevåg” som arrangeres 17. – 21. juli 2019.

Forslag leveres /sendes Berlevåg kommune, Servicekontoret, Rådhusgata 2, 9980

Berlevåg eller e-post: postmottak@berlevag.kommune.no

Fristen for innsendelse av forslag er satt til 7. juni 2019.