Kongsfjordelvas nøkkelbærer

Roar Nikolaisen er nylig utnevnt til æresmedlem i BJFF for lang og tro tjeneste for Kongsfjordelva, laksen og fiskeforeningen.

Foto: Kongsfjordelva.no

At laksen kommer og fiskesesongen er på gang i Kongsfjordelva vet de fleste når Roar Nikolaisen ses traskende langs elva med fiskestang.

Kilde: Kongsfjordelvas nøkkelbærer | Norske lakseelver