Gudstjeneste

I morgen torsdag 30. mai er det to gudstjenester i Berlevåg, i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag.

Først kl. 11.00 er det gudstjeneste på Berlevåg helsesenter hvor vår fungerende sokneprest Paul Skuland har med seg Dag Broch til å styre det musikalske.

Deretter kl. 14.00 er det gudstjeneste i Berlevåg kirke, også denne ledes av fungerende sokneprest Paul Skuland, hvor Dag Broch også her tar seg av musikken. Det blir nattverd i kirka.

Offeret i kirka går denne gangen til menighetens eget arbeid. Vi minner om at det er mulig å støtte gjennom Vipps på nr: 106259. Vi er takknemlig for all støtte 🙂

Velkommen skal du være 🙂

Hilsen

Berlevåg menighet