I gang med opprydding på Lagmannsneset

Fjerning av opplagrede masser og søppel er nå i gang på Lagmannsneset. Dette har vært et problem som har blitt adressert ved tidligere anledninger, og i fjor var det en befaring i området, der Rådmann Jørgen Holten Jørgensen lovte å se på saken. I fjor strakk tiden ikke til.

Lagmannsneset, med steinkaia til venstre i bildet

I år derimot har brikker falt på plass og etter at undersøkelsene i fjor avdekket at det ikke forelå noen tillatelser for dumpingen av masser på Lagmannsneset, har kommunen i år gitt i oppdrag til en av stedets entreprenører å rydde opp. Dette innebærer at alt av masser vil da enten deponeres i godkjent massedeponi, eller leveres mottak for spesialavfall.

Eiere av utstyr og skrot som også er hensatt i området, har blitt gjort oppmerksomme på at dette må fjernes innen midten av juni, ellers vil dette blir fjernet av kommunen, for eiers regning.

For de som har brukt Lagmannsneset tidligere, har de kanskje friskt i minne bålplassen bak fjellet ned mot sjøen mot dampen. Denne ble i fjor gjort delvis utilgjengelig av massedumpingen, men altså om ikke så alt for lenge skal kanskje Lagmannsneset igjen fremstå som et flott turområde, fritt for skrot, betongrester og massedeponeringer.

Tom Pedersen i full gang med å fylle på en av bilene som var i sving i dag

Det er Berlevågfirmaet G.Pedersen Eftf. som har fått oppdraget med å rydde opp på Lagmannseset, i tillegg til oppryddingen som også er startet opp, i gamle søppeldeponiet i Vargviksvingen. Her har de satt ut to kontainere som de er begynt å fylle opp i, gammelt jernskrot og etterlatenskaper etter en tid da søppelfyllinger lå strategisk til i sjøkanten og det som ikke havet tok det ble fylt over med sand og stein når det var fullt.

Mye å ta av, etter år med dumping av masser i området.