Renovering på Kjølnes

Det er aktivitet på Kjølnes i sommer. Kystverkets avdeling for vedlikehold er kommet til Berlevåg, og vi var en tur ved fyret å slo av en prat med en av arbeiderne midt i lunsjen.


Nye takskifer skal på plass

I tillegg til å fjerne det gamle taket, skal det tettes skikkelig før ny takskifer skal på plass.

På det andre bygget skal også vinduer fikses og byttes ut om det er nødvendig, og på selve hovedbygningen er aller en del vinduer skiftet.

Vinduer skal ettersees, fikses evt. byttes der det er nødvendig.