Tilbudsplikten, en problemstilling av det enkle, allikevel fremstilt som uløselig.

Nergård-direktøren fremstår som fiskerinæringens svar på «sjamanbevegelsen» når han hevder at tilbuds og aktivitetsplikt på industrieide trålere hindrer produksjon på anleggene, skriver fisker og fiskekjøper Jon Edvard Johnsen i dette innlegget.

Jon Edvard Johnsen driver Fiskebruket i Kongsfjord i Berlevåg kommune

 

Kilde: Tilbudsplikten, en problemstilling av det enkle, allikevel fremstilt som uløselig. – Kyst og Fjord