VA-arbeidet på granbakken straks igang

Vann og avløpsrevoveringen fortsetter straks, og nå er det Kirkebakken og Granbakken som skal tas. I denne forbindelsen vil det bli omkjøring opp for fastboende i anleggsperioden.

Tidligere i uken begynte arbeidet med å anlegge midlertidig vei opp til Granbakken
I første omgang, innkjøring ved idrettshallen og opp mellom hallen og kirka. Etterhvert vil denne endres til å gå forbi kompetansesenteret

Berlevåg Maskin AS er ferdige med veien mellom Ishavshallen og Berlevåg Kirke, og i første runde vil innkjøringen gå fra idrettshallen og opp. Når gravearbeidet er unnagjort forbi innkjøringen til Kompetansesenteret, vi det bli innkjøring der, og det stenges for trafikk forbi idrettshallen.

Fredag, og alt er klart

Arbeidet er planlagt oppstart på den 17.juni, og vil foregå store deler av sommeren. Når alt er ferdig vil det være nytt vann og kloakksystem hele veien, og kirkebakken vil også utvides litt der den nå er trangest.

Veien opp mellom hallen og kirka