Kjøp and til andedroppen

Andedroppen avholdes som vanlig på torget lørdag ettermiddag og festivalbandet King Meadow Jazzband underholder.

Få deg ei and 👍

Prisen er kr.100 og ender kan kjøpes på flere måter: Vipps nr 523150 «Sommer i Berlevåg», send skjermdump med kvittering til en av oss i komitéen eller på Messenger til SiB.

SiB har kontonummer 4950 07 03910, merk betalingen med navn og antall ender.

Det vil også legges ut lister på butikker i Berlevåg.

Premier:

  1. premie kr 5 000
  2. premie kr 3 000
  3. premie kr 2 000
  4. Fiaskopremie kr 1 000
  5. Fiaskoprisen kr 1 000