Vant vindkraft-anbud verdt 100 millioner kroner

Veidekke ASA skal bidra til å bygge vindkraft i Finnmark

Oppdragsgiver Varanger KraftVind AS har gitt Veidekke i oppgave å utføre anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen av vindkraftparken på Raggovidda i Berlevåg kommune. Verdien på kontrakten er oppgitt å være cirka 100 millioner kroner eksklusiv moms, ifølge en pressemelding.

Turbin på Raggovidda vindpark

– Veidekke bygget for fem år siden første trinn av dette vindkraftverket, og vi er svært glade for at Varanger KraftVind også velger oss til andre trinn.

Kilde: iFinnmark – Vant vindkraft-anbud verdt 100 millioner kroner